Home » Hazreti Osman by Seyyid Süleyman Nedvi
Hazreti Osman Seyyid Süleyman Nedvi

Hazreti Osman

Seyyid Süleyman Nedvi

Published 2005
ISBN : 9799752631143
141 pages
Enter the sum

 About the Book 

Hz. Osman′ın devrini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için o günkü toplumsal şartların bilinmesi gerekmektedir. O zamanki toplumun durumu ve şartları göz önünde bulundurulmadan bir değerlendirme yapılacak olursa çok yanlış kanaatlere sahipMoreHz. Osman′ın devrini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için o günkü toplumsal şartların bilinmesi gerekmektedir. O zamanki toplumun durumu ve şartları göz önünde bulundurulmadan bir değerlendirme yapılacak olursa çok yanlış kanaatlere sahip olunabilir. Hz. Osman′ın hayatını ve devrini anlatan bu eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Hz. Osman′ın hayatının başlangıcından halife olana kadar geçen süre içindeki yaşamı anlatılmıştır. İkinci bölümde, devlet başkanlığı ve fetihlerine yer verilmektedir. Eserin üçüncü bölümünde, Hz. Osman devrinde patlak veren fitneler, ona isnat edilen töhmetler ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, Hz. Osman′ın idaresi ve şahsiyeti incelenmiştir.Hz. Osman devrini iki kısma ayırarak değerlendirmek mümkündür. Bu devrin ilk kısmı Hz Ömer devrinin adeta bir devamı gibidir. İkinci kısmı ise, karışıklıklarla, kargaşayla, fitnelerle geçen, sonuçta Hz. Osman′ın şehit olmasıyla kanlı bir duruma bürünen acıklı bir devirdir.Bu eserin o yüce şahsiyetin doğru anlaşılmasında bir katkı sağlaması ümidiyle.